شما می توانید پرسش های حقوقی خود را از طریق فرم تماس و یا ارتباط با دفتر از طریق شماره های تماس پایین سایت مطرح نمایید

قرار جلب به دادرسی چیست؟

قرار جلب به دادرسی، از انواع قرارهای صادره از سوی دادسرا بوده که به معنای این است که اتهام، متوجه متهم است.

قرار جلب به دادرسی چیست؟ title=

 

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند:

«بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.
دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند.
چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.»

قرار جلب به دادرسی چیست؟

هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، پس از اعلام جرم، توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، در اکثر موارد، پرونده، جهت انجام تحقیقات مقدماتی، به دادسرا فرستاده می شود. در دادسرا، بازپرس یا دادیار پرونده، اقدام به بررسی ادله و مدارک موجود در پرونده نموده و پس از انجام تحقیقات کامل، با توجه به ادله و بسته به اینکه فرد متهم، مجرم شناخته شود یا خیر، اقدام به صدور انواع قرار دادسرا می نماید.

منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب دادرس، از انواع قرار دادسرا می باشند که هر کدام، آثار و تبعات حقوقی مخصوص به خود را دارند. منع تعقیب، به معنای فقدان ادله کافی، جهت انتساب جرم به متهم پرونده است و موقوفی تعقیب، در صورت وجود مواردی، نظیر فوت متهم پرونده، شمول عفو و سایر شرایط قانونی مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، صادر می گردد. 

با توجه به مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که قرار جلب دادرس چیست؟ و بعد از قرار جلب دادرسی چه می شود؟ باید گفت: قرار جلب دادرس، از انواع قرار نهایی دادسرا بوده و در صورتی صادر می گردد که بازپرس یا دادیار، تشخیص دهد، اتهام، متوجه متهم پرونده است. پس از صدور قرار جلب دادرس، بازپرس باید، این قرار را برای دادستان ارسال کند. دادستان، سه روز فرصت دارد، به بررسی پرونده بپردازد و در صورتی که با نظر بازپرس، درباره صدور قرار جلب دادرس موافق بود، اقدام به صدور کیفرخواست نماید.

اثر قرار جلب دادرسی

بعد از صدور قرار جلب به دادرسی چه می شود. اثر صدور قرار جلب به دادرسی، در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

بر اساس این ماده:" در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس، مکلف است، متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید " . بنابراین، اثر قرار جلب به دادرسی، احضار متهم، تفهیم اتهام به او و ارسال پرونده، به دادگاه کیفری می باشد

اعتراض به قرار جلب به دادرسی

ماده 270 قانون آیین دارسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را مشخص کرده است که شامل قرار منع، موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم و قرار تامین خواسته به تقاضای متهم می باشند. این موارد حصری بوده و بر این اساس، قرار جلب به دادرسی، قابل اعتراض نمی باشد.

 

 
  بیشتر بخوانید:

دنبال کنید

برای آموزش روزانه تکنیک ها و نکات حقوقی روزانه ما را در شبکه های اجتماعی موسسه حقوقی و داوری وکلای سرزمین آفتاب مشهد دنبال کنید

در کمتر از ۳۰ دقیقه از طریق تلفن مشکل خود را توسط وکلای متخصص حل کنید تعیین وقت اینترنتی مشاوره حقوقی غیر حضوری از تمام شهرهای ایران

تعیین وقت