شما می توانید پرسش های حقوقی خود را از طریق فرم تماس و یا ارتباط با دفتر از طریق شماره های تماس پایین سایت مطرح نمایید

مدیر ساختمان می‌تواند حق‌الزحمه بگیرد؟

آیا کسی که در یک ساختمان مدیر ساختمان میشود، باید حقوقی برای او در نظر گرفت یا خیر؟

مدیر ساختمان می‌تواند حق‌الزحمه بگیرد؟ title=

 هزینه‌های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران در ساختمان مطابق بند ۲ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در زمره هزینه‌های مشترک قرار گرفته است؛ لذا در صورت توافق شرکای ساختمان بر تعلق حق‌الزحمه به مدیر یا مدیران، شرکاء ساختمان مطابق ماده ۲۳ آیین نامه مذکور موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه هائی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف میشود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند.

- در صورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد، از قبیل آب، گازو‌ئیل، اسفالت پشت بام و ... به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و ... بطور مساو‌ی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران میباشد.

اما در صورت اعتراض در خصوص موضوع مطابق ماده ۲۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۱) آیین نامه مذکور، هر یک از شرکاء ساختمان که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک ساختمان می ‌تواند به ‌مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه کند.


  بیشتر بخوانید:

دنبال کنید

برای آموزش روزانه تکنیک ها و نکات حقوقی روزانه ما را در شبکه های اجتماعی موسسه حقوقی و داوری وکلای سرزمین آفتاب مشهد دنبال کنید

در کمتر از ۳۰ دقیقه از طریق تلفن مشکل خود را توسط وکلای متخصص حل کنید تعیین وقت اینترنتی مشاوره حقوقی غیر حضوری از تمام شهرهای ایران

تعیین وقت