شما می توانید پرسش های حقوقی خود را از طریق فرم تماس و یا ارتباط با دفتر از طریق شماره های تماس پایین سایت مطرح نمایید

نمونه رای تغییر نام فاطمه

نمونه رای تغییر نام فاطمه  title=

 در خصوص دادخواست ..... با وکالت ... فرزند ... به طرفیت اداره ثبت احوال... به خواسته تغییر نام کوچک از (فاطمه) به (باران) در شناسنامه با کد ملی ... بدین توضیح که خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته : « در شناسنامه صادره از اداره ثبت احوال نام موکل فاطمه ثبت گردیده در حالی که از ابتدا بین اقوام و دوستان به نام باران مشهور می باشد نظر به اینکه تعدد نام موجب بروز مشکلاتی برای موکل گردیده از دادگاه محترم صدور حکم بر تغییر نام در شناسنامه فوق با حفظ سایر مندرجات مورد استدعاست. » دادگاه با توجه به توضیحات وکیل خواهان از آنجا که صلاحیت انتخاب نام برای انسان[طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد و از آنجا که اولا مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و داشتن نام دلخواه و نیک از اهم حقوق مدنی اشخاص است ثانیا هیچگونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد و صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، به دلیل صغر سن و عدم رشد عقلی طفل است. ثالثا نام هایی که انتخاب آنها ممنوع است و تشخیص آن برابر تبصره 2 ماده 20 قانون ثبت احوال با شورای عالی ثبت احوال است؛ در تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام هایی است که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود یا از عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس باشد. رابعا در دستورالعمل مربوط به تغییر نام جلسه مورخ 09/11/1390شورای عالی ثبت احوال در مورد تغییر نام به نام مجاز دیگر ممنوعیتی پیش بینی نشده است و دستورالعمل یاد شده به افراد دارای 15 سال اجازه داده نام خود را تغییر دهند خامسا قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی نیز در واقع ناظر به ابطال اسناد سجلی است سادسا با توجه به استشهادیه موجود ، تقاضای خواهان بیشتر منطبق با واقع است ، زیرا در عالم واقع شهرت خواهان به نام مورد تقاضاست و نتیجه ی حکم دادگاه ، اصلاح وضعیت نابسامان موجود در خصوص اختلاف نام شناسنامه ای با نام مشهور و انطباق آنها با یکدیگر است که عقلا و عرفا ممدوح است سابعا در خصوص اسماء مقدس و مبارک وقتی در شناسنامه ثبت می شود لکن با بی توجهی به آن ، هرگز استفاده و استعمال نمی شود ، ادامه چنین وضعی ، بی شک توهین به آن نام مقدس است و از نظر شرع مقدس اسلام ادامه چنین حالتی صحیح و جایز نیست ثامنا اینکه ممانعت از تغییر در خصوص این اسماء مقدس ، با این تصور که فراوانی آن کم خواهد شد باطل است زیرا پذیرش اصل دین و وحدانیت خداوند که دارای اهمیت فراوانی است بنا بر آگاهی و بینش و فارغ از فشار و زور است ( أدعو الى الله على بصیره ) حال بنا بر قاعده اولویت ، انتخاب نام شخصی افراد با فشار و غلبه ، بی شک ، ناصواب و باطل است، بنابراین و مستند به مواد 3 و 4 و 8 قانون ثبت احوال و ماده 995 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 2 مورخ22/01/1362 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و اصول 20 و 34 و 156 و159 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و خوانده را به تغییر نام خواهان از (فاطمه ) به (باران ) در سند سجلی شماره ملی ...با حفظ سایر مشخصات محکوم می نماید. این را بر اساس مواد 303 و 331 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری است و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

سید سلمان جلیلیان

رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی مشهد


  بیشتر بخوانید:

دنبال کنید

برای آموزش روزانه تکنیک ها و نکات حقوقی روزانه ما را در شبکه های اجتماعی موسسه حقوقی و داوری وکلای سرزمین آفتاب مشهد دنبال کنید

در کمتر از ۳۰ دقیقه از طریق تلفن مشکل خود را توسط وکلای متخصص حل کنید تعیین وقت اینترنتی مشاوره حقوقی غیر حضوری از تمام شهرهای ایران

تعیین وقت